Klikkaa tästä Suomen Taidon lajiesittelyyn.

Taido on nykyaikainen kamppailu-urheilulaji, jolla on vanhat japanilaiset perinteet. Taido on nuori laji ja se on kehitetty nykyaikaisen ihmisen ja yhteiskunnan tarpeiden mukaiseksi, jatkuvasti kehittyväksi taistelulajiksi. Taidossa hyökätään ja puolustaudutaan samanaikaisesti vartalon akselin erilaisia liikeratoja hyväksi käyttäen jalkojen ja käsien toimiessa iskupintoina. Taidon tekniikat jaetaan viiteen luokkaan. Jokaisessa tekniikkaluokassa käytetään eri tavoin hyväksi vartalon tekniikalle antamaa voimaa saattamaan lyönnit ja potkut kohteeseen. Jokaiseen tekniikkaluokkaan kuuluu noin 10 perustekniikkaa eli yhteensä taidossa on noin 50 erilaista tekniikkaa.

Liikkuminen on taidossa varsin tärkeää. On paljon vaikeampaa osua maaliin, joka on liikkeessä. Tämän vuoksi taidossa on kahdeksan erilaista jalkojen liikkumissuuntaa ja -tapaa. Niiden lisäksi käytetään permantovoimisteluun kuuluvia voltteja, kuperkeikkoja ja kärrynpyöriä hyväksi liikkumisessa. Nämä erilaiset liikkumistavat antavat puolustukselle ja hyökkäykselle nopeutta, voimaa ja yllättävyyttä.

Taidon päämääränä on kehittää harrastajaansa paitsi fyysisesti myös henkisesti. Taidolla on korkeat moraaliset vaatimukset. Vaativa harjoittelu sekä harjoitussalilla vallitseva kova kuri kasvattavat harjoittelijaa sopeutumaan yhteiskuntaan ja noudattamaan sääntöjä ja normeja. Taidossa pyritään kehittämään omaehtoista ajattelua, itsehillintää ja -luottamusta.

Taido, joka suomeksi käännettynä merkitsee vartalon tietä, on nykyaikainen, vanhaan samuraihenkeen perustuva taistelutaito ja kamppailu-urheilulaji.

HOKEI

Hokei on harjoitusmuoto, jossa tehdään liikkumisesta, hyökkäyksistä ja puolustuksista koostuva liikesarja. Hokei on ajatuksellisesti ennaltasuunniteltu ottelu kuvitteellisia vastustajia vastaan. Hokeikilpailussa suoritusta arvioidaan tekniikoiden puhtauden, suorituksen yhtenäisyyden, näyttävyyden, sekä tehdyn hokein vaikeuden perusteella. Yksi hokei keskittyy aina yhden tekniikkaluokan tekniikoiden kontrollointiin. Taidossa tekniikkaluokkia on viisi, ja jokaisesta on olemassa sekä miesten että naisten hokei. Miehet ja naiset voivat kuitenkin kilpailla samoilla hokeilla. Hokei pyritään harjoittelemaan mahdollisismman puhtaaksi sekä ilmeikkääksi. Hokeissa on voimakkaita ja heikkoja tekniikoita, sekä nopeita ja hitaita kohtia, joilla suoritus saadaan rytmitettyä ja jaettua yhtenäisiin kokonaisuuksiin. Kaksi kilpailijaa tekee yhtäaikaa suorituksen ja kolme tuomaria arvioi heidän suorituksensa. Tuomarit osoittavat lipuilla mielestään paremman hokein jonka jälkeen päätuomari julistaa enemmän ääniä saaneen kilpailijan voittajaksi.

OTTELU/JISSEN

Jissenissä ottelijat hyökkäävät ja puolustavat taidotekniikoita vapaasti soveltaen, taidon sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti. Pyrkimyksenä on kyetä käyttämään liikkumisessa hyväksi koko kolmiulotteista avaruutta. Kontaktialueena on ylävartalo, osumat päähän on kielletty. Otteluaika on 2 minuuttia. Jissen loppuu ennen täyttä aikaa, jos toinen ottelijoista saa tuomareilta ipponin (täydellinen osuma) tai tekee vähäisempiä pisteosumia yhteensä ipponin verran. Hyvässä osumassa tulee olla oikea ajoitus, kontakti ja kiai, ja se tulee tapahtua suoraan liikkeestä. Varoituksia voi saada huonosta perusasennosta, liikkumisesta, väärästä kontaktista tai alueen rajan ylittämisestä. Gentailla osoitetaan että tekniikka on hallittu ja tilanne kontrolloitu myös tekniikan jälkeen. Ottelussa voi eräissä erityistilanteissa, kuten genkakussa saada myös yukon (neljäsosapiste) arvoisen suorituksen. Jos ottelija on passiivinen, voidaan tuomita genkaku, jolloin passiivinen ottelija komennetaan ottelualueen nurkkaan ja toinen keskemmäksi ottelualuetta. Nurkassa oleva ottelija joutuu liikkumaan mahdollisimman korkeaa tengiä käyttäen (permantovoimisteluliikkeitä muistuttavia tekniikoita) viereiseen nurkkaan, ja keskempänä oleva ottelija liikkuu lengiä (tekniikkakombinaatio) käyttäen vastaavan matkan. Mikäli toinen ottelija on selvästi toista etevämpi, tuomitaan hänelle yuko. Kaksi yukoa vastaa wasaria ja neljä yukoa ipponia.

Mikäli kahden minuutin otteluajan jälkeen tilanne pistesuorituksen osalta on tasan, ratkaisee varoitusten (zui) määrä voittajan. Kilpailija, jolla on enemmän varoituksia, tuomitaan häviäjäksi. Varoituksen voi saada huonosta liikkumisesta (unsoku zui, gamae zui), ulosastumisesta (doogai zui) tai väärästä tai väärälle osuma-alueelle (esim. pää) osuneesta tekniikasta (zuki zui, geri zui). Kolme varoitusta yhdessä ottelussa johtaa kilpailijan ulosajoon (hansoku). Ottelija voi saada yhdestä virheestä useamman kuin yhden varoituksen kerrallaan, esim. voimakas pääkontakti johtaa usein suoraan kilpailijan ulosajoon. Mikäli tilanne on täysin tasan, päättävät tuomarit kumpi kilpailija julistetaan voittajaksi. Tasatulos on yksilökilpailussa mahdoton.

DANTAI-hokei eli joukkue-hokei

Joukkue-hokeissa viisi taidokaa pyrkii tekemään saman liikesarjan mahdillisimman yhtenäisesti. Joukkueet voivat valita suorittamansa hokein Taidon kymmenestä perushokeista. Arvostelussa otetaan huomioon sekä kokonaisuus että joukkueen jäsenten yksittäiset suoritukset. Arvosteluperusteet ovat muuten samat kuin yksilöhokeissa.

TENKAI

Tenkai on ennalta suunniteltu, noin puoli minuuttia kestävä vauhdikas ottelupätkä, jossa viisi taidokaa hyökkää yhtä vastaan. Nämä viisi wakiyakua edustavat jokainen omaa tekniikkaluokkaansa, jotka ovat sen-, un-, hen-, nen- ja ten-tekniikkaluokat. Kuudes tenkaijoukkueen jäsen eli shuyaku voittaa lopulta kaikki viisi vastustajaansa. Tenkaisuorituksessa tulee pyrkiä uskottavuuteen ja sen pitää sisältää tarpeeksi hyökkäyksiä kaikissa tekniikkaluokissa. Tenkaissa nähdään usein korkeaa tengiä (voltteja ym.) ja "kuolemat" pyrkivät olemaan mahdollisimman näyttäviä. Myös tenkaissa arvostellaan jokaisen joukkueen jäsenen suoritus erikseen, sekä kokonaissuoritus.